Home
        De agenda
           Contact
           Pre(ek)view
           Oecumene
             
De jeugd
Protestantse Gemeente Oosthoek members only »

Op woensdag 31 januari zal er in het Poorthuis (Cloosterstr. 10, Kloosterzande) een informatieavond worden gehouden over de plannen van de beide Prot. kerken. Aanvang 19.30 uur. ATTENTIE dit geldt alleen voor gemeenteleden......
menu pagina

Personalia kerkenraadsleden bijzonderheid e-mail adres Telefoonnr. Mobiel
Predikant
  Ds. Pieter Overduin          ds@pjoverduinprotgemeente.com      0114 683360     bgg: 0621582286  
Ouderlingen
  Mw.Sophie Leenknecht -Dieleman     pastoraat      jensl@zeelandnet.nl      0114 672886     06-23370998  
  Mw. Helge v Drongelen-de Meijer     voorzitter      helge@kpnmail.nl        06-13255905  
Diakenen
  Dhr. Jan Karremans     voorzitter   jkarremans@zeelandnet.nl     0114 682283     06-29956044  
  Dhr Mart Verbrugge     lid m.i.v. sept.      mverbrugge@zeelandnet.nl     0114 681819     06-51107043  
Ouderlingen Kerkrentmeesters
  Dhr. Leander Klanderman     Voorzitter     vz-krm@pgoosthoek.nl     0114 682617     06- 38249778  
Van het college van kerkrentmeesters maken deel uit de volgende kerkrentmeesters:
  Dhr. Jeroen Leenknecht     Penningmeester     pm-krm@pgoosthoek.nl     0114 672886     06-10012548   
   Dhr. Ad Wolfert     Secretaris     secr-krm@pgoosthoek.nl     0114 671273     06-83246962   
© RvdE 2003 - 2017 release 4 (2017-7-15)