Home
        De agenda
           Contact
           Pre(ek)view
           Oecumene
             
De jeugd
Protestantse Gemeente Oosthoek members only »

Deze website is tijdelijk, wegens onderhoud niet volledig up-to-date....
menu pagina

Personalia kerkenraadsleden bijzonderheid e-mail adres Telefoonnr. Mobiel
Predikant
  Ds. Pieter Overduin          ds@pjoverduinprotgemeente.com      0114 683360     bgg: 0621582286  
Ouderlingen
  Mw.Sophie Leenknecht -Dieleman     pastoraat      jensl@zeelandnet.nl      0114 672886     06-23370998  
  Mw. Helge v Drongelen-de Meijer     voorzitter      helge@kpnmail.nl        06-13255905  
Diakenen
  Dhr. Jan Karremans     voorzitter   jkarremans@zeelandnet.nl     0114 682283     06-29956044  
  Dhr Mart Verbrugge     lid m.i.v. sept.      mverbrugge@zeelandnet.nl     0114 681819     06-51107043  
Ouderlingen Kerkrentmeesters
  Dhr. Leander Klanderman     Voorzitter     vz-krm@pgoosthoek.nl     0114 682617     06- 38249778  
Van het college van kerkrentmeesters maken deel uit de volgende kerkrentmeesters:
  Dhr. Jeroen Leenknecht     Penningmeester     pm-krm@pgoosthoek.nl     0114 672886     06-10012548   
   Dhr. Ad Wolfert     Secretaris     secr-krm@pgoosthoek.nl     0114 671273     06-83246962   
© 2003 - 2017 release 4 (2017-7-15)