Home
        De agenda
           Contact
           Pre(ek)view
           Oecumene
             
De jeugd
Protestantse Gemeente Oosthoek members only »
menu pagina
  Uw Kerkenraad zoekt dringend nieuwe ambtsdragers en taakdragers m.i.v. het nieuwe seizoen 2017-2018.
  • Pastoraats-ouderlingen deel uitmakend van de kerkenraad (2 vacatures)
  • Diakenen deel uitmakend van de kerkenraad (2 vacatures)
  • 1 Kerkrentmeester en 1 ouderling-kerkrentmeester, de laatste maakt ook deel uit van de kerkenraad.
  • Scriba (secretariaatsfunctie voor de kerkenraad, w.o. het bijwonen en mee voorbereiden van de moderamenvergadering en kerkenraadsvergaderingen, 7 x op jaarbasis (Er is een aangepast draaiboek voor handen). Het verslaan van vergaderingen is uitbesteed aan een gemeentelid.
  Het pastorale team zoekt
  • Contactpersonen, vaste adressen of wijk/plaats, op afroep deel uitmakend van het ouderlingenoverleg.
  • Contactpersonen, waar nodig (voor ouderen bezoek 80+) in samenspraak predikant.
  • Contactpersonen met het oog op activiteiten voor jonge gezinnen en doopouders. Dit alles in overleg met predikant en ouderling(en).
  Voor de kerkdiensten
  • Preekvoorziener (jaar 2019) m.i.v. oktober 2017.
  • Koster voor Hulst en/of Kloosterzande.
  • Lector (schriftlezing kerkdienst).
  Gemeenteactiviteiten
  • Startdienstcommissie (1x p.j.)
  • Jeugddienstcommissie (1 of 2 x p.j.)
  • Themadienstcommissie (2 x p.j.)
  Kindernevendienst/Kinderoppas/Crèche
  • Begeleiding kindernevendienst op chr. feestdagen en oppas (voor Hulst en Kloosterzande). Eventueel i.s.m. andere ouders het opzetten van maandelijkse kindernevendienst. M.i.v. sept. 2017?
  • Medewerker voor het oecumenisch project Feest in de kerk (2 x p.j.)
  • Deelnemer aan denktank over (toekomstig) kerkelijk kinder/jongerenwerk
  Diversen, vrijwilligers zoals b.v.
  • ZWO lid
  • Gemeenteleden die op afroep beschikbaar zijn voor een taakdragersgroep.
  • Een lid voor de oecumenische Rouwzorggroep 0114.
  Zij die geïnteresseerd zijn of eerst nog wat meer achtergrondinformatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, mevrowu van Drongelen (06-13255905), of met de scribaat-contactadres mevr. Overduin-Suurmond.
  U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier klik hier of via e-mail: scribaatoosthoek@hotmail.com
© 2003 - 2017 release 4 (2017-7-15)