Home
        De agenda
           Contact
           Pre(ek)view
           Oecumene
             
De jeugd
Protestantse Gemeente Oosthoek members only »

Deze website is tijdelijk, wegens onderhoud niet volledig up-to-date....
menu pagina

  Copyrights

  De Protestantse gemeente Oosthoek is een kerkelijke gemeente in Hulst.
  Op de inhoud van deze website en de daaraan gekoppelde databases rust copyright.
  Voor de op de website opgenomen teksten geldt de 'Creative Commons Licentie'. Deze licentie houdt in:

  De gebruiker mag:
  het werk kopiëren,verspreiden en doorgeven
  Onder de navolgende voorwaarden
  Naamsvermelding.
  De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, indien de naam van de maker niet vermeld is pgoosthoek.nl (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  Niet-commercieel.
  De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  Geen Afgeleide werken.
  De gebruiker mag het werk niet bewerken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken

  Het copyright op de op de website opgenomen foto‘s berust bij de respectievelijke fotografen. Het is niet toegestaan deze foto‘s te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf. Sommige fotografen hebben dit eenmalig geregeld via een Creative Commons licentie, met andere moet contact worden opgenomen via de redactie. De redactie neemt alleen aanvragen in behandeling voor niet-commerciële projecten, en voor niet meer dan één tot enkele foto‘s van één fotograaf. Het kost de redactie gemiddeld 2 à 3 weken voor permissie van fotografen is verkregen. Houdt hier rekening mee bij uw aanvragen.

  De huidige release van de website pgoosthoek.nl dankt, in overeenstemming met haar doelen, haar functionaliteit aan open en gratis verkrijgbare software.
  Wij hebben getracht de rechthebbenden van teksten en afbeeldingen te achterhalen Mocht u desondanks menen rechten te kunnen claimen op afbeeldingen of teksten, laat ons dat weten, zodat we één en ander kunnen oplossen.

  Our fair dealing and other rights are in no way affected by the above.

© 2003 - 2017 release 4 (2017-7-15)